(rubrik saknas)

Fakta

Det här vill du inte veta om råttor ...

En råtta tar sig in genom ett 20 millimeter litet hål, lika litet som en enkrona.

Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800–1 000 nya individer under ett år.

En råtta lever 1–3 år.

En råtta kan hoppa en meter utan ansats.

En råtta kan bli 25 centimeter, svansen oräknad.

Källa: Anticimex