Det kan bli trångt på ”lappis”

Frescati 720 studentbostäder skulle byggas på Lappkärrsberget. Men när planerna var ute på samråd var kritiken stark från dem som bor i området och som tycker att platsen blir för tätbebyggd.

Stadsbyggnadskontorets tjänstemän reviderade därför det tidigare förslaget och ville att endast 700 studentlägenheter skulle byggas på ”Lappis.” Ett av de planerade husen togs till exempel helt bort efter samrådet.

Men politikerna gick i förra veckan emot tjänstemännen och kräver att minst 720 bostäder byggs i området. Man beslutade därmed att det borttagna huset tas tillbaka.