Det sprängs utan Lidingö stads insyn

Det är många som bygger upp Attefallshus på Lidingö. Ett problem som dykt upp är att en tomtägare sprängt bort sten på sin tomt utan att informera grannar och utan att ha ansökt om bygglov.
Det är många som bygger upp Attefallshus på Lidingö. Ett problem som dykt upp är att en tomtägare sprängt bort sten på sin tomt utan att informera grannar och utan att ha ansökt om bygglov.
Lidingö stad avgör om ett Attefallshus får lov att byggas upp, men polisen ger tillstånd om det ska sprängas på tomten. Staden vet därför inte om när det sprängs och grannar skräms.

För ett par år sedan infördes lagen om att kunna montera upp ett Attefallshus på hustomten. Intresset har varit stort, men inte problemfritt. En Lidingöbo som bor i ett villaområde blev nyligen uppskrämd av ett par rejäla explosioner. Det visade sig vara en granne som sprängde på tomten utan att ha ansökt om lov.

– Det är en granne som spränger bort massor utan att ha fått något tillstånd att bygga huset. Lidingö stad har ingen koll var eller om det sprängs. Det är rena Vilda västern, säger Lidingöbon som vill vara anonym.

Det krävs att tomtägaren gör en anmälan.

– Man måste lämna in ritningar precis som man gör när man söker ett bygglov, det är samma prövningar som vilket bygglov som helst, säger Mikael Spång, handläggare på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Om tomtägaren behöver spränga bort sten måste en ansökan skickas till polisen

Informerar ni grannarna om det ska sprängas?

– Nej, det ansvaret ligger hos fastighetsägaren att informera grannarna. När vi ger lov till att bygga upp ett Attefallshus ger vi ut information om hur man ska gå till väga vid sprängningar, säger han.

Vet staden om när det ska ske sprängningar?

– Nej, det vet vi ingenting om. Polisen informerar inte oss.

Mikael Spång känner till den grann-omsämja som nu finns i ett villaområde på Lidingö.

– Det är olyckligt om det visar sig att de inte kan få tillstånd att bygga sitt Attefallshus på den platsen där ägarna nu sprängt. Det är alltid bäst att ta reda på förutsättningarna innan man spränger, säger Mikael Spång.