ANNONS

Det stinker surt i Okvistabäcken

Ingen vet om föroreningarna tagit sig förbi dagvattendammarna och vidare ut i naturen. Anders Hallström som bor nära är orolig.
Ingen vet om föroreningarna tagit sig förbi dagvattendammarna och vidare ut i naturen. Anders Hallström som bor nära är orolig.
Anders Hallstöm tycker att åtgärderna går för långsamt. Får det bara stå och rinna är det en miljöskandal, säger han.
Anders Hallstöm tycker att åtgärderna går för långsamt. Får det bara stå och rinna är det en miljöskandal, säger han.
Bäckarna luktar illa. Men det är inte säkert att det som luktar värst är mest miljöfarligt.
Bäckarna luktar illa. Men det är inte säkert att det som luktar värst är mest miljöfarligt.
Bland annat järnoxidbakterier har hittats i vattnet.
Bland annat järnoxidbakterier har hittats i vattnet.
ANNONS

Miljöproblemen i Okvista har blivit aktuella igen när man åter hittat olja och tungmetaller i områdets vattendrag. Nu vill tillsynsmyndigheten, kommunens miljö och hälsoavdelning att dagvattendammarna i området ska muddras för att hindra föroreningarna att rinna vidare mot naturreservatet och fågelsjön Angarnsjöängen.

– Det här är ett prio ett-ärende, säger Johan Laurell, miljöinspektör på Vallentuna kommun.

Under förra veckan sögs också en 100 meter lång dagvattenledning ren från sediment.

Problemen med miljöfarliga utsläpp i Okvista industriområde är en långdragen och komplex historia. Okvista är ett gammalt industriområde. Här finns bland annat verkstäder, bilskrot, cementfabrik och ett bussgarage. I området finns också två sedan länge sluttäckta soptippar – Högdalatippen och Okvistadeponin. Genom och under området går bäckar och vattendrag. Det är genom dessa som föroreningar från verksamheterna sprider sig ut i naturen.

I närheten finns också bostäder. Anders Hallström som bor i närheten är bekymrad över situationen.

– Jag har dricksvattenbrunn här. Jag har tre barn och hund. Här på markerna går också grannes häst och betar, säger han.

Det var i våras som ett oljefilter i Arrivas bussgarage som ligger i området sprang läck. Då rann en okänd mängd olika petroliumsorter rann ut i vattnet. Det som hindrade oljan från att ta sig vidare mot Angarnsjöängen var de dagvattendammar som ska ta hand om lakvatten från den gamla Okvistadeponin.

När oljeläckan blev känd toppsögs dammarna. Nu har det visat sig att den saneringen inte räckte. I dammarna och dikena runt om i området har man hittat ett förorenat sediment som innehåller olja och olika tungmetaller.

– Från vem det kommer, när det kommit vet vi inte ännu. Det enda jag kan säga är att det ska bort, säger Johan Laurell.

ANNONS

Han tror att föroreningarna kan komma från flera olika verksamheter i området. Nu ska källorna till utsläppen spåras. Det är ett omfattande utredningsarbete.

– Vi måste se till att verksamheterna möter dagens krav på renhet. Det kommer vi som tillsynsmyndighet att kräva, säger Johan Laurell.

Vad gäller oljeläckan från Arriva har det upptäckts att den även har spritt sig till en våtmark nära bussgaraget. Arriva har redan gjort en del åtgärder. Men miljöskyddsinspektörerna kommer att kräva mer.

– Jag kommer att skriva ett föreläggande i december. Det är sannolikt att marken måste saneras, säger Johan Laurell.

Kan djurlivet i våtmarken ha påverkats?

– Vi vet ju inte hur stort utsläppet är och vilken koncentration det här. Men det kan inte uteslutas, säger Johan Laurell.

Arrivas kommunikationschef Tomas Hedenius säger att Arriva kommer att vidta de åtgärder som krävs.

Fakta

Entré till nytt bostadsområde

I Okvista möter ett gammalt industriområde det splitt nya bostadsområdet Påtåker.

Genom industriområdet går bilvägen till villaområdet. Och här, mitt bland fabrikerna, åker barnen från Påtåker buss till skolan.

Boende har klagat över sönderslagna skotbilar som blir stående och en livsfarlig trafiksituation som råder i området.

Ett antal trafikolyckor har skett i området.

Förr fanns två soptippar i området – Högdalatippen och Okvistadeponin. I dag finns olika industriverksamheter här. Bland annat cementfabrik, bussgarage, bilverkstäder och brandövningsplats.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Vallentuna direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.