”Det var en helt obeskrivlig stank”

Lars Amedé är blåbärsplockare och ofta ute på Järvafältet.

Men vid två av hans senaste besök i området har han fått en chock.

Järfälla kommuns viltvårdare har dumpat slaktavfall från vildsvin vid stigarna.

Trots att det har gått över två veckor sedan Lars Amedé först snubblade in i vildsvinskadavret är stanken näst intill olidlig när han visar Lokaltidningen Mitt i fyndplatsen.

Som Akallabo och flitig bärplockare brukar han ofta röra sig i trakterna kring Järvafältet, strax norr om Akalla. Han hade precis tagit av från grusvägen och in på en smalare stig när han möttes av lukten den där dagen i juli.

– Det var en helt obeskrivlig stank. Då låg här två kadaver men nu verkar det som att en del har blivit bortsläpat. Kanske av en räv, säger Lars Amedé samtidig som han pekar ut resterna av ett vildsvinskadaver.

Kvar är endast ett förmultnat kranium, maskar och några benknotor. Men när Lars Amedé kom med bärkorgen första gången var slaktavfallet från vildsvin helt färskt.

En vecka senare var det dags igen. Den här gången något längre upp längs stigen. Här är stanken om möjligt ännu värre. Likmaskar festar fortfarande i kadavret.

– Jag har inget emot att man avlivar vildsvin. Det är säkert nödvändigt. Men jag tycker inte att det är så trevligt när det dumpas så här, säger Lars Amedé.

Efter en rundringning visar det sig att det dumpade slaktavfallet kommer från viltvårdare som Järfälla kommun anlitat.

Är det här en lämplig plats att dumpa på?

– Jag har inte varit och kollat på just de här, säger en jourviltvårdare åt Järfälla kommun.

– Men man vill ju helst ha det på ett ställe där det är minst chans att någon träffar på det, skulle det vara så att folk hör av sig och tycker att det luktar illa, då åker vi ju naturligtvis dit och tar bort det.

Grannar i området behöver än så länge inte drabbas av någon vildsvinspanik. Djuren är inte skjutna på Järvafältet och har inte etablerat sig i området än.

– Det var den mest lugna platsen att dumpa på. Det finns inte så många avskilda platser i kommunen och man vill undvika att dumpa vildsvinskadaver på ställen där det finns andra vildsvin som kan äta av dem, säger viltvårdaren.

Att dumpa vilt slaktavfall är inte olagligt, men kan vara olämpligt, enligt Susan Liljeström smittskyddshandläggare vid Jordbruksverket.

– Är det ett joggingspår eller ett område där det förekommer olika typer utav friluftsaktiviteter kan det bli en typ av nedskräpning och i så fall blir det en miljöfråga för kommunen.

Precis nedanför grusvägen möttes Lars Amedé och hans dotter av vildsvinskadavret när de skulle plocka blåbär.

Det var den mest lugna platsen att dumpa på.viltvårdare

Fakta

Så får du hantera döda djur

Vilda döda djur får lämnas kvar i naturen om de inte lider av någon sjukdom. Då måste den som hittar djuret kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt och djuret måste destrueras.

Slaktbiprodukter från vilda djur kan också lämnas kvar i skogen. Jägaren måste dock följa kommunens miljöbestämmelser.

Döda tamboskap får inte dumpas i naturen. De måste skickas till en anläggning för destruktion.

Källa: Jordbruksverket