Hög belastning på Gudöbroleden

Trollbäcken Trafiken på Gudöbroleden har ökat, menar Tyresö kommun på sin hemsida. Vilket innebär att även köerna har blivit längre.

Kommunen, som inte är ansvarig för leden, har diskuterat problemen med Trafikverket, som nu ska utreda hur dessa kan lösas. Det är Trafikverket ansvarar för Gudöbroleden och en ny utredning kommer att vara klar till helgen.

Den 22 och 23 juni nattetid görs dessutom beläggningsarbeten på sträckan.