Detaljplan för Säbyviken klar

ÖSTERÅKER Marinan ska byggas ut och Douglas båthall ska vara kvar. Det är innebörden av Österåkers kommuns nya detaljplan för Säbyviken som förra veckan ställdes ut för granskning. Planen innebär att marinan byggs ut med plats för cirka 500 båtar och bryggor som mest 190 meter ut i vattnet. Den gör också att familjen Douglas omdiskuterade båthall blir planenlig och därmed laglig i efterhand.

Planförslaget finns utställt 25 mars–17 april i Alceahuset och planhandlingar ska finnas hos Information Österåker i Åkersberga centrum. Under denna tid kan man lämna synpunkter på förslaget.