Detaljplanen för Fornudden klubbad

Den omdiskuterade detaljplanen för Fornudden har klubbats av kommunfullmäktige. Men sista ordet behöver inte vara sagt.

Den omdiskuterade detaljplanen för Fornuddsparken antogs den 15 mars i kommunfullmäktige vid ett extrainsatt möte efter att ärendet hade återremitterats två gånger.

– Det är skönt att vi har tagit alla planbeslut nu. Vi behöver verkligen kapaciteten både för äldreboende och skolan, säger Mats Lindblom (L), första vice ordförande i kommunstyrelsen.

Men än behöver inte sista ordet vara sagt. Beslutet går att överklaga till den 18 april.

Det var över två år sedan som arbetet började med ta fram en ny detaljplan för området för att kunna bygga en ny skola och ett nytt äldreboende.

Investeringarna ska upp politiskt

Näst väntar att investeringar ska upp i kommunstyrelsen nästa vecka. 336 miljoner kronor exklusive moms väntas prislappen landa på för Fornuddens nya skola och idrottshall.

– Planen är antagen och investeringarna ligger i budgeten, sedan när man verkligen ska till att använda pengarna tar man ett formellt investeringsbeslut.

Enligt den grova tidsplanen ska det nya äldreboendet stå klart 2019.Planen är att äldreboendet Ängsgården ska stå kvar och användas till dess att det nya äldreboendet har byggts. Då ska Ängsgården rivas och den nya skolan kan börja byggas. Den kan stå klar sommaren 2021, enligt tidsplanen.


LÄS MER

Fornuddsparken – följetongen fortsätter 2017-02-02

8 miljoner till Fornuddsparken 2016-12-16

Fornudden tas inte upp i överdomstolen 2016-12-13

Fornuddsparken upp i domstol igen 2016-11-29

Beslut om Fornuddsparken överklagat igen 2016-11-18

Insänt: Vi valde det bästa alternativet 2016-10-12

Domstol går på kommunens linje om Fornuddsparken 2016-11-16

59 har överklagat beslut om Fornuddsparken 2016-09-12

Beslut om Fornuddsparken dröjer 2016-09-02

Politiker vill bygga äldreboende före skola 2016-08-26

Egnahemsföreningen: Så räddar vi Fornuddsparken 2016-05-10

Så vill allianspolitikerna se nya skolan 2016-05-02

587 personer säger nej till skola och äldreboende i Fornuddsparken 2016-01-16

INSÄNT: ”Alliansen tar ansvar” 2016-01-16