Detaljplanen för Södergården har klubbats

Södergården.
Södergården.
Detaljplanen för Södergården i Trollbäcken klubbades i går, torsdag, i kommunfullmäktige.

Planen innebär att hus i området som ligger i korsningen Vendelsövägen, Kärrvägen och Slättvägen kommer att rivas, som Lokaltidningen Mitt i Tyresö har berättat om tidigare. I stället byggs hus med tre till fyra våningar som tillsammans rymmer cirka 230 nya lägenheter. Det skapas också plats för underjordiska parkeringsgarage och lokaler.

Planen har engagerat. Över 100 yttranden kom till exempel in under samrådet.

Vid kommunstyrelsens möte i början av januari återremitterades ärendet på Liberalernas initiativ, men inga förändringar hade gjorts i planen till gårdagens möte eftersom stadsbyggnadsförvaltningen bedömde att tidigare ändringar var tillräckliga.

Det var en oenig kommunfullmäktige som tog beslutet i går – också inom blocken var politikerna inte överens.

Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna yrkade på återremiss, vilket gav 10 röster mot 36.

Dick Bengtson (M) inledde debatten.

– Det här projektet är bra för Trollbäckens unga. De får fler möjligheter att flytta hemifrån till ett eget boende, men det är också bra för de äldre som får fler möjligheter att bo kvar i sin kommundel även när man har sålt sin villa, sa han.

Liberalerna röstade igen på återremiss.

– Liberalerna efterfrågor större hänsyn till de närboende vad gäller avstånd till ny bebyggelse, skuggning och insyn, en lägre exploateringsgrad och förbättrade parkeringsmöjligheter, sa Mats Lindblom (L).

Anita Mattsson (S) ifrågasatte varför Liberalerna inte reagerade tidigare i planprocessen. Socialdemokraterna röstade för förslaget trots att paritet – liksom Miljöpartiet och Vänsterpartiet –  bland annat vill bygga hyresrätter och ett äldreboende.

– Vi har presenterat en egen vision och lagt andra förslag och konstaterar nu att vi kommer längre. Att vi i dag inte yrkar avslag beror på att det i nuläget inte finns några andra realistiska alternativ. Att säga nej till detaljplanen är att säga nej till 230 nya bostäder i ett läge där 25 000 personer står i kö till Tybo och vi har en massvis bostadsbrist.

Sverigedemokraterna yrkade nej och ansåg att planen måste omarbetats i sin helhet.

– Det är för stort, för högt och för mycket, sa Anders Wickberg (SD).

Här kan du se hela debatten i kommunfullmäktige.


LÄS MER

Insändare: ”Hela karaktären står på spel”

Trollbäcken kan få 200 nya bostäder