Detaljplaner för nya bostäder har godkänts

Tre nya detaljplaner i Botkyrka. Visionsbild av detaljplanen i Slagsta strand.
Visionsbild av Slagsta strand.
Det planeras nu att byggas mer i Fittja, Slagsta och Tullinge. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt detaljplaner och nu ska kommunfullmäktige fatta beslut om antagande av dem på sitt möte 18 juni.

Detaljplanerna som godkänts gäller för tre områden i Botkyrka.

Den första är Tegelbruket i Fittja, som ligger vid Exploria nöjescenter och Fittja moské. Planen är att bygga ytterligare bostäder i områdey.

Kommunen skriver i en webbnyhet att det finns möjlighet till cirka 800 bostäder i flerbostadshus på området. Detaljplanen innefattar också ett hotell, kontor, en strandpark och ett torg.

Slagsta strand

Området Slagsta strand är tänkt att utvecklas en ”sjönära stadsdel”. För det behöver det byggas bostäder, handel och marina verksamheter.

Den första etappen av detaljplanen i området innefattar bland annat 600-850 nya bostäder. Planen innehåller även en ny förskola och ett vårdboende.

Detaljplanen innehåller även en förskola, ett vårdboende och en stadsdelspark.

– Både Tegelbruket i Fittja och Slagsta strand kommer att bli tryggare och mer levande områden, säger Charlotte Rickardsson, planchef i Botkyrka, i kommunens nyhet.

Ulfsbergsgården i Tullinge

I Tullinge så är detaljplanen över 60 nya bostäder i form av radhus och två mindre flerbostadshus vid Ulfsbergsgården.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Gabriel Melki (S), säger att målet är att möjliggöra 4 000 bostäder till 2024 i kommunens olika stadsdelar.