Detektivjobb räddar sjöäng

Miljöinspektör Raheleh Joorabechi har gott hopp om att man kommer att få bukt miljöproblemen i Okvista. Hon är en av de inspektörer som utför ett intensivt detektivarbete i området. Även Roslagsvatten tar prover som ska klarlägga källan till föroreningarna.
Miljöinspektör Raheleh Joorabechi har gott hopp om att man kommer att få bukt miljöproblemen i Okvista. Hon är en av de inspektörer som utför ett intensivt detektivarbete i området. Även Roslagsvatten tar prover som ska klarlägga källan till föroreningarna.
Förorenat vatten från Okvista hotar att rinna ut i fågelsjön Angarnsjöängen.

Nu väntar flera insatser i Okvista. Kommunen letar miljöbovar och ledningar ska spolas.

Åtgärderna ska rädda den ömtåliga sjöängen.

Att komma tillrätta med det förorenade dagvattnet i Okvista industriområde har gått segt. Oklarheter om ansvarsfördelningen mellan kommunen och Roslagsvatten som äger ledningsnätet har gjort att effektiva åtgärder har dröjt.

Efter viteshot på 350 000 kronor från tillsynsmyndigheten miljö- och hälsa på Vallentuna kommun ska Roslagsvatten i höst göra ytterligare sanering av dagvattenledningarna.

– Det troligaste är att vi högtrycksspolar för att få bort sediment i ledningarna, säger Frida Österdahl, miljö- och kvalitetschef på Roslagsvatten.

Samtidigt knackar kommunen dörr hos samtliga företag i området för att leta efter orsaker till att bland annat olja har läckt ut i dagvatten och bäckar i området.

– Om deras oljeavskiljare inte är godkända kommer vi att kräva att de åtgärdar direkt, säger Raheleh Joorabechi, en av de tre miljöinspektörer som utför det detektivarbete som ska få bukt med miljöproblemen i Okvista.

Men orsakerna till föroreningarna i Okvista är flera. Lakvattnet från en gammal täckt soptipp ska renas av ett dammsystem som kommunen ansvarar för.

Sedan handlar det om gamla synder. För några år sedan tjuvkopplade till exempel ett företag sig mot dagvattenledningarna.

Olyckor sker också. I höstas sprang ett oljefilter på Arrivas bussgarage läck med bensinlukt från bäckarna i hela området som följd.

Då gjordes flera saneringsåtgärder; dammarna toppsögs, länsar lades ut och en del av dagvattenledningarna spolades.

Men hela ledningsnätet sanerades aldrig eftersom kommunen och Roslagsvatten trätte om vem som hade ansvar för vad. Under tiden har föroreningarna hotat att rinna ut via vattendragen i området till naturreservatet Angarnsjöängen som ligger intill.

– Det handlar om att förebygga att det blir en förorening nedströms i Angarnsjöängen och där folk bor, säger Erik Moälv, miljöchef på Vallentuna kommun.

För att snabba på processen hotade kommunen Roslagsvatten med vite.

Roslagsvatten menar dock att de inte försökt att dra ut på saneringen.

– Vi blev förvånade när föreläggandet kom. Vi har hela tiden haft en dialog med kommunen. Det måste ha blivit något missförstånd, säger Frida Österdahl.