Detektorer fick tillstånd

Djurgården Länsstyrelsen har gett tillstånd till en grupp som vill använda metalldetektorer på Djurgården. Enligt gruppen själv ska den bestå av entusiaster som vill ha en plats att träffas på.

Enligt lagen får bara länsstyrelsen aktivt söka fornfynd. Något som gruppen alltså inte har som mål att göra. Men hittar de fynd rapporteras dessa till länsstyrelsen.

Gruppen har gått på platsen förr, och då hittades bland annat kanonkulor och blykulor. Det ska även finnas tonvis med moderna tomhylsor i marken enligt gruppen.