Detta har Tyresös styre gjort för att öka tryggheten

Valfråga – tryggheten i Tyresö
Hur har det gått med Tyresöbornas valfrågor?
Det har snart gått ett år sedan valet. Inför valet berättade partierna vad de ville göra i fem heta frågor.
Mitt i Tyresö frågade det nya styret och oppositionsrådet hur de tycker att det har gått.
Det här är tredje delen – tryggheten.

Vilka åtgärder ska ni göra för att öka tryggheten? Det fick politikerna svara på inför valet.

Socialdemokraterna höjde rösten för bland annat en polisstation, kommunala trygghetsvakter, bättre belysning och mer samverkan mellan polis, kommun och föreningsliv. Även Liberalerna höjde rösten för polisstation och kommunala trygghetsvakter. Miljöpartiet menade att minskade klyftor är den viktigaste insatsen för ett tryggare samhälle.

Nu styr de tre partierna ihop. Vad har hänt sedan valet?

– Vi har dragit igång ett arbete för att öka tryggheten på Granängsringen. Vi har också öppnat en balansskola för äldre för att minska fallskador, gett brottsofferjouren mer resurser, förbättrat belysningen på otrygga platser och ökat resurserna till skolan med målet att alla barn och ungdomar ska kunna skapa sig ett meningsfullt liv och en god framtid, skriver Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L) och Anita Mattsson (S) i ett gemensamt mejlsvar.

Vad planerar ni att göra?

– Vi fortsätter att driva frågan om ökad polisnärvaro i Tyresö med målet att få hit en polisstation. Arbetet på Granängsringen intensifieras i höst. Vi arbetar för bättre samverkan mellan föreningar, kommun och polis och fortsätter våra skolsatsningar.

Målet är att få hit en polisstation

Anki Svensson (M) oppositionsråd anser att det nya styret behöver hålla ett högre tempo.

– Otryggheten i samhället ökar. Vi har i en motion föreslagit att kommunen, i nära samarbetet med polisen, löpande prövar användningen av kameraövervakning på allmänna platser i brottsbekämpande och trygghetsskapande syfte, skriver hon i ett mejl.

Här kan du läsa de andra delarna i artikelserien: