DI gav Salem underkänt

SALEM Salems kommun får fortsatt nej från Datainspektionen (DI) till att använda en så kallad molntjänst från Google. DI är bland annat kritisk till hur tjänsten hanterar känsliga personuppgifter.

Redan 2011 fick kommunens förra avtal med Google underkänt och fick skrivas om. DI konstaterar alltså att inte heller det nya avtalet är tillräckligt.

Salems kommun har tre veckor på sig att svara på kritiken.