Diabetessjuk fick ingen mat

Enskede På ett gruppboende i Enskede missade personalen att ge en diabetessjuk man hans lunch.

Personalen upptäckte misstaget – som kunde ha lett till att patienten hamnade i ett livshotande tillstånd – på eftermiddagen. Händelsen är Lex Sarah-anmäld.