Diabetiker nekades träffa en läkare

En papperslös diabetiker sökte vård vid privat vårdcentral i Huddinge, men kunde inte betala för sig och nekades att träffa läkare. Nu har Röda korsets vårdförmedling för papperslösa lex Maria-anmält händelsen till Socialstyrelsen.

Enligt hjälporganisationen finns det riktlinjer i Stockholms läns landsting för hur papperslösa ska hanteras i vården. Oförmåga att betala är inte skäl nog att neka en papperslös vård som inte kan anstå.

– Vi är inte särskilt ute efter en viss vårdcentral. Att papperslösa nekas vård är ett generellt problem som vi vill att Socialstyrelsen tittar närmare på, säger Eva Hall, vid Röda Korset.

Enligt vårdföretaget har rådande riktlinjer följts.