ANNONS

Dianagården hotas av miljonvite och stängning

Arbetsmiljöverket har kommit fram till att toaletterna på Dianagårdens vård- och omsorgsboende har för lite utrymme och nu har de lagt ett vite på 2,5 miljoner kronor om det inte åtgärdas. Det innebär av allt att döma att verksamheten kommer att upphöra.
– Det kan inte fungera i sin nuvarande form, säger Marianne Snell vid Östermalms stadsdelsförvaltning.
ANNONS

Det var vid en inspektion i september som Arbetsmiljöverket upptäckte att utrymmet i äldreboendets badrum är för litet. För att få fortsätta ha öppet som omsorgsboende krävs 80 centimeters avstånd mellan toalettstol och vägg om båda sidor, så att två personer får plats att lyfta de omsorgstagare som behöver hjälp.

På Dianagården saknar toaletterna det avståndet och om det inte åtgärdas före den 30 juni 2019 så tvingas stadsdelsförvaltningen betala vite på 2,5 miljoner kronor. I praktiken innebär det att man kommer att tvingas stänga ner verksamheten och de 48 personer som bor där kommer att få lämna boendet.

Beslut i maj

Det är först i maj som stadsdelsnämnden kommer att besluta i frågan och Marianne Snell som är avdelningschef för äldreomsorgsavdelningen är försiktig då hon inte vill föregå mötet.

– Dianagården kan inte fungera som vård- och omsorgsboende i sin nuvarande form, säger hon.

Vart ska personerna som bor där ta vägen?

– Det kommer att stå i ärendet i stadsdelsnämnden i maj. Det är gott om äldreboendeplatser i staden och på Östermalm och det kommer att byggas två nya äldreboenden i Norra Djurgårdsstaden. Alla ska känna sig trygga och nöjda, det är vår intention, avslutar hon.