Så ger rut dig mer kvar i plånboken i år

Rut-avdragen ökar i Täby.
För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden.
Rutavdraget har utvidgats till att även omfatta reparation av vitvaror
Rutavdraget har utvidgats till att även omfatta reparation av vitvaror
För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden.
För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden.
Fler Täbybor drar fördel av rut i hemmet. Trenden lär fortsätta även i år eftersom fler tjänst blir avdragsgilla.
Och att staten drog ner på rotavdraget påverkade bara i marginalen viljan att få hjälp med bygg- och underhållsarbeten – även om det blev spår i plånboken.

Förra året fick 12 106 Täbybor rotavdrag på sammanlagt 164 miljoner kronor. Året före, när återbäringen från rotavdraget var högre, var det 13 605 Täbybor som utnyttjade det och då var det totala beloppet 277 miljoner kronor. Minskningen är en trend i hela Stockholms län.

– En orsak till minskade utbetalningar för rotarbeten är att reglerna har ändrats. År 2016 fick man skattereduktion med 30 procent av arbetskostnaden för rotarbeten istället för som tidigare 50 procent, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, till Mitt i.

För rut-tjänster ligger skattereduktionen kvar på 50 procent av arbetskostnaden. Fler Täbybor utnyttjade förra året rutavdrag jämfört med tidigare, kanske eftersom det då blev möjligt att ruta även för installationer och reparationer på hemdatorn. 9915 kommuninvånare fick år 2016 77 miljoner kronor i rut-avdrag att jämföra med året före då rut-köparna var drygt 9079 till antal och avdraget 72 miljoner kronor.

Täbyborna har för varje år fått allt mer rut-avdrag. Och trenden lär ju inte vika i år heller eftersom rutavdraget i år utvidgats till att omfatta även arbetskostnader i samband med reparation och underhåll för kyl, frys och andra vitvaror i hemmet.

Fakta

Det här gäller för rot- och rutavdrag

  • För rotarbeten är skattereduktionen 30 procent av arbetskostnaden.  Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 50 000 kronor per person och år.
  • För rutarbeten är skattereduktionen 50 procent av arbetskostnaden. Maxbeloppet, den totala skattereduktionen, är 25 000 kronor per person. För den som fyllt 65 vid årets ingång gäller att maxbeloppet är 50 000 kronor.
  • För rot- och rutarbeten sammantaget är skattereduktionen per person och år maximerad till 50 000 kronor.
  • Sedan den 1 augusti 2016 gäller rutavdrag även för installation, reparation och underhåll av datorer och annan it-utrustning som utförs i bostaden och för arbetskostnad för flytt mellan bostäder. Från och med 1 januari i år har rutavdraget utvidgats till att även omfatta arbetskostnad för reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden.

Här kan du läsa mer om vad som omfattas av rut- och rot-avdrag.

 

Källa: Skatteverket