Din gran blir fiskens nya bostad

John Kärki och Victor Söderberg från Sportfiskarna samlar in granar på onsdag.
John Kärki och Victor Söderberg från Sportfiskarna samlar in granar på onsdag.
Kungsholmsbornas gamla julgranar ska bli bostäder för Stockholms fiskar.

På tjugondag knut kan du lämna din gran som sedan slängs i vattnet av sportfiskarna.

Bostadsbrist drabbar inte bara mänskliga stockholmare. Även stadens fiskar har svårt att hitta någonstans att bo i stadens hårda och steniga kajmiljö där naturliga platser att söka skydd ofta schaktas bort vid nybyggen.

Men nu vill intresseföreningen Sportfiskarna hjälpa fiskarna på traven – genom att kasta din gamla julgran i plurret.

– Vi vill skapa nya livsmiljöer där fiskarna kan söka skydd och lägga sin rom på barren, säger John Kärki som är ansvarig för projektet på Sportfiskarna.

Rent praktiskt får alla Kungsholmsbor möjlighet att, på tjugondag knut (alltså onsdagen den 13 januari), lämna sin julgran bakom Preem-macken vid Norr mälarstrand. Granarna knyts sedan ihop ungefär fem och fem tillsammans med en tyngd och sänks ner på bottnen.

– Vi åker antingen ut med båt eller lägger dem på isen. Vi har tänkt att använda ungefär 100 stycken här. De som blir över kör vi till Rönningesjö i Täby där vi nyligen satt ut gös, säger John Kärki.

Sedan är det alltså tänkt att fiskar som abborre, gädda och gös ska ta sin tillflykt till de stora granknippena på bottnen. Men det är inte bara fiskar som drar nytta av projektet, enligt John Kärki.

– När man anlägger vasar, som det kallas, kommer larver och det blir en egen liten värld där inne. Ett nytt ekosystem. Vattenmiljön här är urbant exploaterad och det har byggts och schaktats mycket. Man har byggt bort fiskens livsmiljö som vi nu vill återskapa.

Enligt honom har traditionen att slänga granar i vattnen för att förbättra fisket funnits i hundratals år i Sverige.

– Vi vill återföra den till Stockholm, säger han.

Projektet sker i samarbete med Strömma kanalbolag, Skansen, WWF och Stockholms stad. Men enligt miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP) är granarna inte en permanent lösning utan snarare ett sätt att ”mildra symptomen”.

Hon beskriver läget för Stockholms fiskar som ”allvarligt”. Enligt henne behöver staden överväga mer permanenta lösningar. Det kan exempelvis röra sig om artificiella lekområden och flytande våtmarker för att återskapa lekmiljöer för fisken.

– Vi behöver även tänka mer på den fysiska vattenmiljön när vi bygger i den takt vi gör. Betongskodda kajkanter hör 1960-talet till. Vid exploatering i vattennära lägen behöver hitta ett samspel mellan befintlig natur och bostadsbebyggelse, skriver Katarina Luhr.

– I redan exploaterade miljöer handlar det om att hitta nya och innovativa sätt att återskapa lekmiljöer för fisk. Ett sätt att göra detta är att göra risvasar av julgranar. Det är ett kostnadseffektivt sätt att mildra symptomen och vi utnyttjar även avfall som annars skulle gått till förbränning, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Fakta

Här lämnas granen

Privatpersoner kan lämna sina julgranar på Tjugondag Knut, alltså den 13 januari, till intresseföreningen Sportfiskarna, på Norr Mälarstrand nedanför Kungsholmstorg, mellan klockan 9 och 15.

Skansen bidrar också med granar till projektet.

Alla granar används. De som blir över sänkt i Rönningesjön i Täby.