ANNONS

Dioxin i marken vid förskolebygge

ANNONS

gröndal Ytliga fynd av miljögiftet dioxin har upptäckts vid sjön Trekanten på fastigheten Rosteriet där ett hus med förskola i bottenplanet nu byggs. Det är miljöförvaltningen som i sin undersökning av stadens parker gjort upptäckten.

– Det är bara på en punkt som gift hittats, vad vi känner till, och det är där förskolegården ska ligga, säger Ann-Christine Johansson på miljöförvaltningen.

En trolig förklaring är att Pharmacia tillverkade insektsgiftet DDT på grannfastigheten på 1940-talet. Men nu äger kommunen marken. Det påträffade dioxinet ska tas bort i samband med bygget. Nu ska mer mark kring sjön undersökas.

Ett markområde intill Trekanten är förorenat med dioxin.

ANNONS