ANNONS

Nackas diplomatbråk – kritik mot stopporder

I ett brev tillbakavisar Afghanistans ambassad Nacka kommuns stopporder.
I ett brev tillbakavisar Afghanistans ambassad Nacka kommuns stopporder.
Diplomatbråket i Saltsjö–Duvnäs har tagit en ny vändning.
I ett brev, note, till Nacka kommun tillbakavisar Afghanistans ambassad den stopporder som kommunen har lagt efter att landet gör om en exklusiv privatbostad i Saltsjö–Duvnäs till ambassad.
Afghanistan kallar kommunens beslut för betydelselöst eftersom inga arbeten har skett på fastigheten.
ANNONS

Den 5 april beslutade bygglovsenheten i Nacka kommun om en stopporder på en exklusiv fastighet i Saltsjö–Duvnäs, en fastighet som Afghanistans ambassad har köpt.

Orsaken var att kommunen fått information om att sjöfastigheten är på väg att omvandlas från privatbostad till en ambassad, utan ansökan om bygglov. För att ändra en fastighet från privatbostad till en med verksamhet krävs bygglov och någon sådan ansökan har Afghanistans ambassad inte lämnat in, enligt bygglovsenheten i Nacka kommun.

Kommunens tjänstemän lämnade i början av april personligen över stoppordern till ambassaden vid ett besök på adressen. Stoppordern inkluderade ett vite på 500 000 kronor om arbetet fortsätter.

Afghanistans ambassad har nu lämnat ett skriftligt svar till Nacka kommun, en så kallad note, där ambassaden redogör för hur den ser på stoppordern.

I brevet, noten, som är skrivet på engelska, tillbakavisar ambassaden såväl stoppordern som olovlig ombyggnad. Inget byggarbete eller rivningsarbete har skett på fastigheten, skriver ambassaden, och tillägger att den stopporder som Nacka kommun har beslutat om är ”irrelevant”, betydelselös.

”Det är deras yttrande”

På frågan hur kommunen ser på Afghanistans svar säger Elise Ljung, bygglovshandläggare i Nacka kommun:

ANNONS

– Det är deras yttrande. Vi har en kontakt med ambassaden kring den här fastigheten.

Kommunen kommer att ha ett möte med Afghanistans ambassad i början av maj, för att reda ut vilka planer ambassaden har för fastigheten.

Om ambassaden vill ombilda fastigheten i Saltsjö–Duvnäs från privatbostad till ambassad krävs bygglov, säger Elise Ljung, något ambassaden i så fall måste ansöka om.

Vilka åtgärder ambassaden eventuellt redan har vidtagit för att ombilda fastigheten till ambassad vill Ljung inte gå in på:

– Än så länge har vi inte konstaterat att dom har gjort överträdelser.

Kommer ni att komma överens?

– Det kan jag inte svara på. Dom har inte kommit in med bygglovsansökan, dom är fria att komma in med en sådan ansökan när dom vill, säger Elise Ljung.

Mitt i har sökt Afghanistans ambassad.