Diskutera trygghet i Spånga

På måndag klockan 18-30 till 21.00 kommer Awad Hersi (MP) och Ann-Katrin Åslund (L) till Café blå vägen för att debattera och samtala om tryggheten i Spångas offentliga miljöer.

Arrangörerna bjuder in Spångaborna att komma till cafét för att ställa frågor och lyssna på samtalet.

Framför allt kommer frågan ”Hur ökar vi tryggheten i Spångas offentliga miljöer” att debatteras och även frågan om kameraövervakning vid pendeltågsstationen.

Moderator är Erik Lindberg och evenemanget arrangeras av Spånga Blåband/Blå vägen och NBV i Stockholms län i samverkan med Spånga företagarförening och Grannstödjarna.