ANNONS

Dispens beviljades 18 gånger – på två år

2012 lämnade Lidingö stad dispens från strandskyddet för de planerade villorna i Sjövik. De senaste två åren har strandskyddet upphävts på 18 platser runt om på ön.
ANNONS

Miljö- och stadsbyggnadsnämn­den motiverade beslutet med att vattenområdet vid Sjövik ändå inte kan användas för genomfart och att en brygga inte skulle påverka djur och växter eftersom den inte ska ha några fundament som förankras i sjöbotten. Länsstyrelsen upphävde beslutet som gällde en av bryggorna men mark- och miljödomstolen gick på kommunens linje och strandskyddet upphävdes.

– Det är ju en privat fastighetsägare som äger marken och vi tycker att det har blivit en bra avvägning. Till exempel har vi i planen säkerställt att man kan ta sig igenom området på en ny stig på det som tidigare var privat mark, säger Lidingös miljö- och stadsbyggnadschef Anna Hadenius.

2012 upphävdes strandskyddet på 13 platser på ön, och 2013 på fem platser. Helena Klangemo på Naturskyddsföreningen Lidingö tror att dispenser ibland ges för lättvindigt.

– Lidingö har mycket stränder och det är eftertraktat att bo där, men det finns ju många andra platser där man kan förtäta, säger hon.

Eva Lagerblad på miljö- och stadsbyggnadskontoret menar att kommunen följer miljöbalken.

– Man väger in allemansrätten och djur- och växtlivet. Det ska finnas särskilda skäl att ge dispens, säger hon.

Man väger in allemansrätten och djur- och växtlivet.

Anna Hadenius, miljö- och stadsbyggnadschef.

ANNONS
ANNONS