Dispens för att ta ner fridlyst mistel

BRO Länsstyrelsen har beviljat dispens för att fälla tre hagtornsträd som står vid Norrgårdens äldreboende. I det här fallet växer den fridlysta blomväxten mistel på träden. För att fälla träden krävs därför dispens från fridlysningsbestämmelserna.

Det är byggfirman som renoverar äldreboendet som ansökt om dispens.

– De behöver komma fram med maskiner, säger Britt Forsén, utredare på länsstyrelsen.