Dispens för brygga hävs

Holmen En fastighets­ägare på ön Holmen fick dispens från strand­skyddet för en brygga i Lejondalssjön. Nu har länsstyrelsen rivit upp kommunens beslut.

Bygg- och miljönämnden ansåg att det gick att frångå strandskyddet eftersom bryggan ibland används för att ta sig till ön. Nämnden motiverade även sitt beslut med att det legat en brygga här i många år.

Men Länsstyrelsen prövade beslutet och kom fram till att bryggans utseende och storlek gör att fastighetens privata zon utvidgas på allmänhetens bekostnad.

Länsstyrelsen medger att det finns ett behov av en brygga här men att den nuvarande formen bryter mot strandskyddsbestämmelserna.