Ingen dispens för poppis brygga vid Fasanviken – måste tas bort

Brygga i Edsviken, Sollentuna
Mikael Sterley på den 2,5 meter breda och 8 meter långa flytbryggan (exklusive landgång) som nu måste tas bort från Edsviken.
Bryggan alldeles norr om badplatsen i Fasanviken är tillgänglig för alla och används flitigt både sommar- och vintertid. Men nu måste den tas bort från Edsviken. I slutet av förra veckan tog Mark- och miljööverdomstolen, som är högsta instans, beslutet som blev spiken i kistan för bryggan.

– Vi är besvikna, även om det var väntat. Det tråkiga är att de inte talar om varför bryggan måste tas bort. Vi fick inte veta varför de inte lyssnar på våra argument, säger Mikael Sterley som bor i Sjöberg och äger bryggan tillsammans med tre grannar.

Lokaltidningen Mitt i berättade för några veckor sedan att Sollentuna kommun ser positivt på de bryggor som är öppna för allmänheten och på så sätt bidrar till att göra Edsviken mer tillgänglig för alla, och därför gav dispens från strandskyddet för flera sådana bryggor i juni 2017.

Men ett halvår senare upphävde länsstyrelsen dispensen för fem bryggor med motiveringen att de hindrar allmänhetens tillgång till strandlinjen.

Avgjort i högsta instans

I själva verket är det emellertid precis tvärtom, menar Mikael Sterley.

– Om vår brygga inte hade funnits så skulle strandlinjen bara bestå av vass och ingen skulle kunna lägga till med en båt, bada eller fiska här, säger han.

Argumentet bet inte på länsstyrelsen, och inte heller på Mark- och miljödomstolen som fastställde beslutet att inte medge dispens från strandskyddet. Och nu har alltså Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte pröva Mark- och miljödomstolens beslut.

– Förmodligen tar de kontakt med kommunen som i sin tur säger åt oss. Det tar väl ett tag så vi kommer att ha bryggan den här sommaren, men sedan måste vi tyvärr ta bort den, säger Mikael Sterley.

Kommunen ska söka tillstånd för 440-metersbrygga

Bara några dagar efter att Lokaltidningen Mitt i skrev om bryggan i Sjöberg stod det klart att Sollentuna kommun planerar att anlägga en 440 meter lång brygga på andra sidan Edsviken, utmed strandpromenaden.

Kommunen har ännu inte sökt dispens hos länsstyrelsen, men Moa Rasmusson (L), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, tror att möjligheterna till dispens är goda då bryggan ska ligga ovanpå de skärmbassänger som SEOM anlägger i Edsviken för att rena dagvattnet som rinner ut i den inre delen av viken.

– Det är en miljöåtgärd och vi har möjlighet att söka en tidsbegränsad dispens, 15 år. Bryggan ska ligga på skärmbassängerna och de ökar tillgängligheten till Edsviken samtidigt som det är en kosmetisk åtgärd, säger hon.

Bad från bryggan uppmuntras inte

Syftet med SEOM:s bassänger är att förbättra vattenkvaliteten så tanken med den 440 meter långa bryggan är inte att folk ska bada från den.

– Det är en promenadbrygga. Vi kommer inte att uppmuntra till bad från den, men heller inte förbjuda det, säger Moa Rasmusson.

”Ska vara klar till nästa sommar”

SEOM:s skärmbassänger läggs ut i Edsviken i år. Därefter ska promenadbryggan projekteras och kommunen ska söka tillstånd.

– Vi hoppas att vi får tillstånd och tanken är att bryggan ska vara klar till nästa sommar, säger Moa Rasmusson.