ANNONS

En egen värld – djupt under Hässelby gård

Den 24 november har Trafikverket öppet hus på Förbifart Stockholm.
Sprutbetongroboten manövreras skickligt av "Karlsson", som han kort och gott kallas.
På lördag bjuder Trafikverket in allmänheten till tunnelpromenad i de utsprängda valven under Vinsta och Hässelby gård - det som ska bli till motorväg när Förbifart Stockholm står klar.
Mitt i fick en förhandstitt i tunnlarna och fann en egen liten värld under jord, långt från dagsljuset.
ANNONS

Det viner och fräser när sprutbetongroboten arbetar sig fram längs tunnelväggen som något ur en Transformers-film. Vi befinner oss cirka 30 meter under Hässelby gård, och det vi ser framför oss är den blivande E4:an norrut i riktning mot Hjulstakorset – en bit av det väldiga motorvägs- och tunnelprojektet Förbifart Stockholm.

En man i skyddsdräkt går bredvid och manövrerar roboten med flinka fingrar på sin kontrollpanel.

– Det är ett riktigt hantverk att få rätt tjocklek på betongen. Det är Karlsson som sköter det, och det är en gubbe som kan sin sak, säger Magnus Felldin, tunnelchef hos entreprenören Implenia, som ansvarar för delprojekt 403 Johannelund.

Den 24 november har Trafikverket öppet hus på Förbifart Stockholm.

Räddningskammare med tillgång till syrgas finns utställda med jämna mellanrum om en olycka skulle inträffa i schakten. Foto: Anna Z Ek

Arbetena vid Johannelund har vari igång sedan 2015 och beräknas pågå till 2021. Hittills har man sprängt och forslat ut ungefär 40 procent av det berg som ska ut. Det är ett drygt arbete att täta sprickor, borra, spränga, lasta ut sten och sedan förstärka berget genom sprutbetong och bergbultar. Men det rör sig framåt.

– Det är lite grann som en stor fabrik som sakta rör sig fram genom berget. Det kan vara en tröst för dem som känner sig störda av buller – det är övergående för vi förflyttar oss hela tiden, säger Patrik Hamberg, Trafikverkets projektledare för Johannelundsdelen.

Rakt under Lövstavägen pågår gjutning av en betongtunnel. Foto: Anna Z Ek

Vi tar vägen ner via en av ramptunnlarna som kommer att utgöra infarten vid Vinsta ner till E4:an. Här har man satt upp en gul duk för att sedan kunna gjuta en betongtunnel.

ANNONS

– I det här partiet saknar vi bergtäckning, och där ovanför går Lövstavägen, 10-15 meter upp, säger Patrik Hamberg.

Av den anledningen har omfattande förstärkningsarbeten gjorts vid Lövstavägen. Jordsänkan har fyllts med betong uppifrån och stålrör har borrats in för att stärka upp konstruktionen. Nu ska den hålla i åtminstone 120 år.

– Annars har vi i Stockholm normalt väldigt hårt och bra berg av huvudsakligen gnejs och granit som lämpar sig för att bygga tunnlar.

Den 24 november har Trafikverket öppet hus på Förbifart Stockholm.

Patrik Hamberg, delprojektchef vid Trafikverket, och Magnus Felldin, tunnelchef hos entreprenören Implenia. Foto: Anna Z Ek

Den 24 november har Trafikverket öppet hus på Förbifart Stockholm.

Sprutroboten i full aktion vid det som kommer att bli E4:an norrut. Foto: Anna Z Ek

Vi fortsätter ner i tunneln, och Patrik Hamberg pekar uppåt.

– Nu kommer vi in under Hässelby gård och Liljeörnsgatan. Här var vi relativt nära markytan när vi sprängde och de boende här ovanför hör till dem som påverkats mest av oss. Men jag tycker inte att det har varit särskilt många klagomål. Vi erbjöd några familjer tillfällig vistelse någon annanstans och kanske en handfull accepterade erbjudandet. Men många har visat stort tålamod med oss, och vi har försökt informera så gott vi kan.

Projektet har tillstånd att utöva bullrande arbeten, som borrning och sprängning, mellan klockan 7 och 22, men verksamheten pågår dygnet runt. Nattetid håller man på med tystare sysslor som injektering – då man pumpar in betong i berget för att täta det – och med att lasta ut sprängsten.

Den 24 november har Trafikverket öppet hus på Förbifart Stockholm.

Den blivande påfarten respektive avfarten vid Vinsta. Foto: Anna Z Ek

När Trafikverket och Implenia bjuder in allmänheten att besöka tunnlarna är det ett led i ambitionen att informera om bygget och förklara för boende varför de upplever störningar.

– Man kan inte göra det här utan att det märks, särskilt inte i tättbebyggt område. Men vi hoppas på förståelse, säger Patrik Hamberg.

Mer om tunnelpromenaden för allmänheten lördagen den 24 november finns att läsa här.

Fakta

Fakta tunnlarna

Entreprenaden 403 Johannelund omfattar två 3,6 kilometer långa parallella vägtunnlar med fyra anslutande ramptunnlar, fyra vertikala schakt för ventilation, samt utrymningstunnlar. Tunnlarna ligger på djup mellan 20 och 50 meter.

Förbifart Stockholm går från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr med sex nya trafikplatser i ytläge. Restiden för hela sträckan beräknas till 15 minuter. Av vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel. Byggtiden är cirka tio år med trafikstart 2026.

Källa: Trafikverket
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Västerort - Hässelby Vällingby Spånga direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.