Djurgården blir inte naturreservat

Det blir inget naturreservat på Djurgården.
Det blir inget naturreservat på Djurgården.
Stockholms stad har utrett om Norra och Södra Djurgården kan bli naturreservat.

Men det blir nobben för planerna.

Genom lagstiftning kan djur och natur inom naturreservat skyddas extra av den kommun som reservatet ligger i. Hela Djurgården saknar i dag ett sådant skydd.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som äger större delen av Djurgården, är inte intresserad av att genomföra detta eftersom man vill ha kontroll över sin egen mark. Blir det naturreservat kan kommunen nämligen gå in och genomföra åtgärder på Djurgården.

Stockholms stad har tidigare legat på Kungliga Djurgårdsförvaltningen om att få göra hela Djurgården till ett naturreservat, men har då fått nobben.

Stockholms stad äger själva vissa delar av Djurgården. Men inte heller i de delarna ser det ut att bli något naturreservat. Det skriver stadsbyggnads- och exploateringskontoret, samt miljöförvaltningen i ett gemensamt tjänsteutlåtande.

Anledningen är enligt Stockholms stad att ett och samma skydd bör gälla för alla delar av Djurgården – oavsett ägare av marken.