ANNONS

Djurgårdens träd stressade till döds efter extremtorkan 2018

Den torra sommaren 2018 har satt sina spår i trädens värld – även på Djurgården. Fler än vanligt dör och det märks först nu.
Den torra sommaren 2018 har satt sina spår i trädens värld – även på Djurgården. Fler än vanligt dör och det märks först nu.
Den torra sommaren 2018 var en svår prövning för träden på Djurgården. I sitt stressade tillstånd har de blivit ett lätt byte för skadedjur.
– Vi var många som var oroliga för ekarna, säger jägmästaren Henrik Niklasson.
ANNONS

På Djurgården har skadedjur som granbarkborre, ekvecklare och snedstreckad ekstyltmaling haft ett riktigt eldorado och röjt runt rejält bland Djurgårdsskogarnas granar och ekar.

Anledningen: Torkan 2018.

– Skadedjuren blir starkare och fler i värmen, samtidigt stressas träden i torkan, säger Henrik Niklasson, jägmästare och naturvårdsintendent på Kungliga Djurgården.

Funkar som människor

Han förklarar att träden fungerar som människor, mår vi redan litet dåligt är vi extra mottagliga för sjukdomar. Det är en av förklaringarna till att många ekar fått vita blåsor på sina blad av den snedstreckade ekstyltmalingen och till att granar måste röjas bort för att förhindra vidare spridning av granbarkborren.

Den här eken brann på Djurgården i somras. Eld är också det ett hot för träden i klimatförändringarnas tid.

Granbarkborren ger sig gärna på äldre granar. Angripna träd bör tas bort för att undvika spridning.

– Visst märks spåren av 2018. Vi har inte hunnit röja allt som ska bort, säger Henrik Niklasson.

Han beskriver den extremtorra sommaren 2018 som en ”minikatastrof” för träden.

ANNONS

– Det är en stressfaktor. Det var tur att det kom skapligt normalt med regn i år. Vi var många som var oroliga för ekarna.

Det är inte bara på Djurgården som träden mår dåligt efter 2018. På Lidingö och i Täby vittnar man om liknande problem.

Lidingös träd är stressade – hundratals dör efter torkan 2018

Effekterna av torkan märks också på andra träd som björkar, de dör i högre omfattning än vanliga år. Djurgårdsförvaltningen vet inte exakt hur många träd som dukat under efter extremsommaren, att de dött märks inte direkt. Först i efterhand ser man hur tappat livskraften.

– Vanliga år är det enstaka träd som har dött, nu är det i en helt annan omfattning än normalt, säger Henrik Niklasson.

Ändå bra rustade

Samtidigt är skogarna på Djurgården bättre rustade än många andra skogar. Anledningen är att träden är av olika slag och av olika ålder. Rötterna är olika djupa och de är känsliga mot olika saker.

– Därmed blir riskspridningen större, säger Henrik Niklasson.

Träden har påverkats av klimatet. Men de omtyckta och många gånger uråldriga ekarna har varit med om kriser förr och kunnat anpassa sig.

– Vi har träd som är 400 år och de har sett en del variationer, säger Henrik Niklasson.