Djurskyddskontroller på gårdar i länet ska fördubblas

Grisar. Genre.
Mellan januari och juni i år har Länsstyrelsen hittills genomfört 113 djurskyddskontroller på gårdar med får, nötkreatur, grisar och getter.
Länsstyrelsen ska fördubbla antalet djurskyddskontroller jämfört med förra året. Enligt målet ska 180 kontroller genomföras på verksamheter med lantbruksdjur i år.

Mellan januari och juni i år har Länsstyrelsen hittills genomfört 113 djurskyddskontroller på gårdar med får, nötkreatur, grisar och getter. Under året ska 180 kontroller genomföras, vilket är en fördubbling jämfört med föregående år.

Länsstyrelsens mål är att utföra djurskyddskontroller på minst 10 procent av länets verksamheter med livsmedelsproducerande lantbruksdjur.

Smutsiga djur

Djurskyddskontrollerna genomförs för att kontrollera att lantbrukarna följer djurskyddslagstiftningen.

En av de vanligaste bristerna vid kontroll av nötkreatur är att djuren är smutsiga och synpunkter på hygienen har förekommit i 29 procent av fallen. När det gäller får är det vanligt med brister kring dokumentation av dödsfall och läkemedelsanvändning. Brister har hittats i 32 procent av journalerna som kontrollerats.

”Djurhållningen ser bra ut”

Enligt Länsstyrelsen är djurhållningen generellt sett god i Stockholms län.

– Bristerna som har uppmärksammats är få. Djurhållningen i länet ser bra ut och djurhållarna har generellt en hög kompetens och yrkesskicklighet, säger djurskyddssamordnare Maria Ottosson, enligt ett pressmeddelande.

– De byggnader som djuren hålls i har över lag de mått och krav som ställs för varje djurslag. Och trots ett tufft 2018 med torka, foder- och ströbrist är de flesta djur i fint hull och strömaterialet är tillräckligt för att djuren ska ha en torr och ren liggplats, fortsätter hon.