DNA-bevis på att ny vargkull fötts

En ny DNA-analys bekräftar att småvargar föddes i Rialareviret förra året.

Men i vår väntas ingen ny kull eftersom tiken försvunnit.

– Det här bekräftar vad vi tidigare har haft starka skäl att misstänka, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

I slutet av förra året fanns det gott om tecken på att vargparet som för ett par år sedan slog sig ner i Rialareviret fått årets andra valpkull.

I förra veckan kom beviset på detta. DNA-analys av spillning som samlats in under vintern visade sig tillhöra en för rovdjurshandläggarna ny individ.

Denna varg är den sjunde enskilda individ som spårats i reviret sedan varghannen och tiken etablerade sig i reviret 2009.

Från varghannen, tiken och de fyra valparna i den första kullen från 2010 finns DNA. Även den sjunde spårade vargen har enligt DNA-analysen samma föräldrar som valparna från 2010.

Men sju spårade vargar betyder inte att det finns sju vargar i reviret.

– Vargar funkar inte så, säger Hanna Dittrich Söderman.

Gruppen förändras hela tiden. Valpar lämnar sina föräldrar, vilket tros vara fallet med den förra kullen som föddes 2010.

Dessutom lever vargar ett farligt liv, få individer dör av hög ålder. En av valparna från 2010 kördes ihjäl på E18 i maj förra året.

I februari i år konstaterades också att vargtiken, mor till valparna i kullarna från 2010 och 2011, försvunnit.

Rovdjurshandläggarna på länsstyrelsen utgår från att hon är död. Hur vet man dock inte. Rykten har talat om att vargtiken dödats illegalt.

– Vi har fått mejlpropåer och telefonsamtal om olagliga fällor. Men inget som går att styrka, inget som räcker för en åtalsanmälan, säger Hanna Dittrich Söderman.

Länsstyrelsen menar att det mest troliga är att vargen råkat ut för en olycka eller blivit sjuk.

Att varken vargtiken eller någon ny löptik har spårats betyder att det knappast blir någon ny valpkull i vår.

Just nu är länsstyrelsens gissning att det finns fyra eller fem vargar i reviret. Men siffran är osäker eftersom den snöfattiga vintern gjort det svårt att spåra.