DO kan flytta in i Bredbyskolan

Diskrimineringsombudsmannen (DO)med cirka 100 anställda, kan komma att flytta till Rinkeby.

I våras meddelade regeringen att DO ska flytta sin verksamhet till Tensta eller Rinkeby. Nu lutar det åt att det blir Rinkeby.

– DO har visat intresse för Bredbyskolans lokaler och före den 31 oktober ska de ha kommit med besked till oss om de vill ha lokalerna, säger Tomas Bergsell, kommunikatör på Sisab, som förvaltar lokalerna.

DO har cirka 100 anställda och genom att flytta myndigheten till förorten vill regeringen bland annat skapa arbetstillfällen och hoppas att det ska skapa kringeffekter som lunchrestauranger och affärer.

Bo Sundin (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, välkomnar beslutet.

– Det betyder jättemycket för Rinkeby att få fler arbetsplatser. Sedan kan man ju alltid resonera kring vilka förvaltningar som flyttas ut till förorten, men jag ser ingen symbolik med att just DO hamnar i Rinkeby.

Men förslaget om flytt uppskattas inte av Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg. Hon menar att myndigheten, som kritiserats mycket för långa handläggningstider och för få avgjorda ärenden, inte har tid med en flytt.

Sedan tidigare är det bestämt att Kulturförvaltningen också flyttar till Rinkeby. Även arbetsförmedlingen kan komma att flytta från Tensta till Rinkeby och tanken är enligt Sisab att de ska dela Bredbyskolans lokaler med DO.

I arbetsförmedlingen nuvarande lokaler i Kämpingeskolan i Tensta finns planer på att utbildningsförvaltningen ska flytta in och även Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning överväger att flytta dit.