Min lokala hjälte

Död mans aska får delas i två delar

Mannens sista önskan var att askan efter honom skulle placeras i både Schweiz, och i Solna minneslund.

Efter en lång kamp har familjen nu fått rätt i kammarätten.

Den medelålders mannen avled efter en längre tids sjukdom. Under sin sista tid hade han flera gånger uttryckt en önskan om att hans aska skulle delas i två delar: den ena skulle skickas till en kyrkogård i Schweiz, där han var född och bodde tills han var 20 år, och den andra skulle strös i Solna minneslund.

Hans efterlevande familj vände sig därför till länsstyrelsen för att få tillstånd att dela askan och uppfylla hans sista önskan.

Men där blev det stopp.

Länsstyrelsen menade att tillstånd att dela aska endast kan ges vid mycket speciella undantagsfall, och att de då måste vara religiöst motiverade, och avslog därför ansökan.

Familjen nöjde sig dock inte med det, utan överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som tog upp fallet i januari i år.

Förvaltningsrätten hade en något mer försonlig inställning och konstaterade att delning av aska inte enbart måste ske på religiösa grunder, men att det ändå i familjens fall inte förelåg ”synnerliga skäl” för att få dela askan. Rätten avslog därför överklagandet.

Den avlidnes familj vägrade dock att ge upp och överklagade beslutet till kammarrätten i Stockholm som tog upp ärendet i början av juli. Där konstaterade man att aska tidigare har delats på grund av starka religiösa skäl. Bland annat har hinduer fått strös dels i Sverige, men även i floden Ganges i Indien. Regeringen godkände också nyligen att askan efter en japansk man delades mellan släkt i Sverige, men också fick förvaras i ett skrin på ett hus­altare hos den avlidnes släkt i Japan.

Men kammarrätten konstaterade också att ”tillstånd för delning av aska ska kunna ges oavsett etnisk eller religiös tillhörighet.” Rätten konstaterade också att mannen hade lika starka band till såväl Schweiz som Sverige, och gav till slut familjen rätt att dela mannens aska enligt hans sista vilja.

Man greps med hasch i parken

SKYTTEHOLM En 60-årig man från Solna togs på bar gärning då han var i färd med att röka hasch i Skytteholmsparken. Han har nu dömts för narkotikabrott och ska betala 2 000 kronor i dagsböter.

Det var i april som mannen tänkte tända på i parken. Men polisen var honom på spåren och tog honom på bar gärning. På sig hade mannen nästan 2 gram hasch, vilket är tillräckligt för att dömas för ringa narkotikabrott.

Mannen själv har erkänt gärningen.