Dödsbakterie på äldreboende stoppad

Dödsbakterien på Attendo Kampementet är stoppad. (Bilden visar ett av Attendos andra boenden)
Dödsbakterien på Attendo Kampementet är stoppad. (Bilden visar ett av Attendos andra boenden)
Två personer dog av dödsbakterien som spred sig på Attendos äldreboende vid Kampementsgatan.

Nu meddelar Attendo att smittan är stoppad.

Streptokock-bakterien leder oftast till halsfluss, men kan för äldre vara livsfarlig.

I maj spred sig bakterien på Attendo Kampementet – ett äldreboende på Gärdet. Flera personer insjuknade och två äldre på boendet dog efter att ha smittats.

Nu meddelar Attendo att smittan ska vara stoppad.

– Det ser ut som att alla de berörda drabbades ungefär samtidigt och vårt snabba agerande gjorde att vi kunde stoppa utbrottet, säger Hannes Kataja, kommunikationsansvarig på Attendo.

Enligt Attendo har ingen ytterligare insjuknat och företaget ska nu ta reda på hur smittan kunde spridas.

– Under den kommande veckan kommer vi att påbörja utredningen tillsammans med överläkaren Åke Örtqvist och Stockholm stads medicinskt ansvariga sjuksköterska. Med andra ord fortgår vår täta dialog och vårt samarbete med övriga parter, säger Hannes Kataja.