Dödsolyckan inträffade mitt i skogen

Skog med mossa.
Olyckan inträffade i Törnskogens naturreservat. Bilden är inte tagen i den skogen.
Dödsolyckan i Törnskogens naturreservat då en kvinna dog av en fallande sten inträffade inte vid någon av stigarna och lederna utan vid ett stenigt område i skogen.

På måndagen hade personal från Sollentuna kommun varit på platsen där olyckan inträffade. En kvinna i 30-årsåldern dog när hon fick ett klippblock över sig.

Manfred Holmelin, förvaltningschef för trafik- och fastighetskontoret, säger att de fortfarande inte vet exakt hur olyckan gick till men de vet nu var det skedde och var stenen fanns innan.

– Det var på ett rent naturområde, vid ett större stenblock. Det har skett vid en en bergsbrant, en ravin nästan. Stenblocket har släppt och fallit så tragiskt på kvinnan så att hon avled, säger han.

Törnskogens naturreservat är väldigt kuperat och har känslan av vildmark. Sollentuna kommun har flera leder i naturreservatet som de håller efter men olyckan inträffade inte nära någon av dessa. Det är dessa och inte själva naturområdet som kommunen har hand om.

För att undvika framtida olyckor tänker de ta fram mer tydlig information om naturreservatet i Törnskogen.

– Vi ska tydligare informera om vad det innebär att vistas i naturen. Hur det är att gå utanför lederna, säger Manfred Holmelin.

Personal från kommunen brukar ofta vara ute för att sköta områdena kring lederna.

– Jag vet att vår personal när de är i naturreservaten kommer att vara mer uppmärksamma på liknande saker.