Efter dödsskotten: Polisen saknar utbildning

Eric sköts av Poliser
I går sköts 20-åriga Eric Torell av poliser i Vasastan.
Polisen utbildas i konflikthantering och att hantera hotfulla situationer – men det finns sedan inte resurser till fortbildning. Och de får ingen utbildning i att hantera personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättningar.
– Vi påtalar det här ideligen, säger Christer Palmkvist, Polisförbundets ordförande, efter den tragiska händelsen där polis sköt en 20-årig man med Downs syndrom till döds.

Att hantera hotfulla och farliga situationer är en naturlig del i polisarbetet. Att lära sig det är en obligatorisk del av polisutbildningen.

Dessutom ska varje polis varje år gå fortbildningar i konflikthantering. Det står i polisens FAP,  Föreskrifter och anvisningar för polisväsendet, som enligt Polisförbundets ordförande Christer Palmkvist är lite som deras ”grundlag”.

– Utbildningen bygger mycket på det kommunikativa och är bra. Problemet är att den inte genomförs, säger Christer Palmkvist.

christer-palmkvist-polisforbundet-foto-roger-schederin

Christer Palmkvist är ordförande i Polisförbundet.

Skulle lamslå polisens verksamhet

Under utbildningarna kan nämligen varken instruktörer eller de som ska utbildas utföra sina vanliga jobb. Något som skulle lamslå svensk polis, menar Palmkvist.

– Vi skulle inte ens kunna hantera det mest akuta. Vi är så pass få att det inte finns utrymme till något annat än den absoluta kärnverksamheten. Fortbildning får stryka på foten. Det skapar en ond cirkel. Ska man utbilda så blir det hål i verksamheten och utbildar man inte blir verksamheten sämre.

Ingen utbildning om psykiskt sjuka

Martin Lundin, kommissarie vid polisens Nationella operativa avdelning, säger i en intervju med TT att psykisk ohälsa hos misstänkta personer är en av förklaringarna till att allt fler skjuts till döds vid polisingripanden.

Men polisen utbildas inte i att hantera personer med psykiska sjukdomar.

Christer Palmkvist:

– Tittar vi på de tre senaste skjutningarna så har det handlat om psykiskt sjuka personer i två av fallen.

– Vi påtalar det här ideligen. Vi måste ha vidareutbildning för att kunna hantera det här svåra jobbet. Speciellt när det gäller jobbet att ingripa mot psykiskt sjuka personer.

Vad händer med poliser efter något sådant här?

– Det är en sak som fungerar bra, det psykosociala omhändertagandet efter sådana här jobbiga händelser. Bra organisation med krisstöd och hantering efter.

I reaktionerna efter dödsskjutningen verkar många anse att poliser ”kommer undan” ?

– Det är en fristående del med en särskild åklagare som utreder sådana här brott. Det är lätt att tänka ”hur kunde det här ske” men jag tror att varken du eller jag eller någon annan kan sätta sig in i den situationen. Det är väldigt komplext och handlar om sekunder.

En förundersökning om tjänstefel har inletts och den leds av åklagare vid särskilda åklagarkammaren.

Polischefen: Väcker upprörda känslor

Regionpolischef Ulf Johansson säger i ett pressmeddelande att han ”har stor förståelse och respekt för att det som inträffat väcker mycket upprörda känslor”.

Han skriver också: ”Men jag vill ändå nämna, av erfarenhet, att mycket svåra beslut i oklara och trängda lägen ibland måste fattas på någon eller några sekunder och att det sker med de ingångsvärden som finns tillgängliga. Med all respekt för familjen till den avlidne går mina tankar självfallet även till de poliser som varit inblandade i denna händelse.”