Dom efterdråpet i Brevik överklagas

Åkersberga Den 25-årige Åkersbergabo som erkänt och dömts för att han högg ihjäl en man i Brevik har överklagat tingsrättens dom på sex år s fängelse. Men Åkersbergabon vill frias från dråp och åberopar som tidigare att han handlat i nödvärn, eftersom den dödade uppträtt hotfullt och varit beväpnad med pistol. I sin överklagan till Svea hovrätt skriver mannens advokat att 25-åringen vill bli frikänd, eller åtminstone få kortare fängelsestraff. Han vill också slippa betala skadeståndet på 100 000 kronor till den dödes föräldrar.