Miljoner kvar i kommunens kassa

DANDERYD Socialnämndens kostnader för första halvåret ligger 6,6 miljoner kronor lägre än budgeterat. Störst avvikelse finns inom äldreomsorgen och beror på färre antal debiterade hemtjänsttimmar och ett lägre antal korttidsplatser.

Barn- och utbildningsförvaltningen ligger 5,9 miljoner kronor lägre än budgeterat första halvåret och kultur- och fritidsförvaltningen ligger totalt 2,1 miljoner kronor lägre än budgeterat. Allt enligt kommunens delårsboklut.