Domaruddens bastu får byggas ut

DOMARUDDEN För två år sedan bestämde Domaruddens arren­dator sig för att bygga ut dambastun i samband med en renovering.

Nu har länsstyrelsen gett kommunen dispens från strandskyddsreglerna, så att bygget kan börja.

Enligt Mette Pagling Pettersson, arrendator på Domarudden, kommer besökare från hela Storstockholm till den vedeldade bastun i naturreservatet.

– Det är en av få vedeldade bastuanläggningar som är öppen för allmänheten, och året runt, säger hon.

Beskedet är efterlängtat.

– Bastun är sliten och dambastun hälften så stor som herrbastun, säger Mette Pagling Pettersson.