Dömd för ekobrott i eget vårdföretag

LÄNET Läkaren fifflade undan 670 000 kronor som han fick i inkomster genom sitt eget vårdföretag.

Attunda tingsrätt dömde honom för bokföringsbrott och skattebrott.

Bland annat hade han låtit företaget betala för egna mediciner som köptes in från apoteket.

Läkaren uppgav att det handlade om misstag. Påföljden blev villkorlig dom och 100 timmars samhällstjänst.