Dömd för slagsmål på nyårsnatten

SOLLENTUNA Två unga kvinnor råkade i luven på varandra under en nyårsfest när den ena kvinnan tyckte att den andra dansade olämpligt. När en av kvinnorna skulle lämna festen gick hon fram till den andra och gav henne två knytnävslag i ansiktet. Hon nekar till brott och hävdar att hon handlade i nödvärn, men tingrätten gick inte på den linjen. I stället dömdes kvinnan för misshandel. Tingsrätten tog hänsyn till kvinnans ordnade förhållanden, att hon löper liten risk att återfalla i brott, hennes unga ålder och att hon blev provocerad. Påföljden blir villkorlig dom, 100 dagsböter och 6 600 kronor i skadestånd till den misshandlade.