Dömd för stöld jobbar inte kvar

FÖRTYDLIGANDE Många oroliga brukare har hört av sig till den kommunala hemtjänsten efter en notis i förra veckans tidning.

Notisen handlade om en före detta anställd som dömts till fängelse för att upprepade gånger ha stulit från äldre. Kvinnan arbetade för ett hemtjänstföretag i stadsdelen.

Den kommunala hemtjänsten, med cirka 1 000 brukare, har nu blivit nedringd av oroliga äldre. Den nu dömda kvinnan, som inte längre är i tjänst, arbetade dock för ett annat av de många privata hemtjänstföretagen i stadsdelen.