ANNONS

De är dömda för brott – men nu är det de som kan döma Lidingöbor

Granskning av de nominerade nämndemännen i Stockholms tingsrätt – så många har själva åkt dit för brott
14 nämndemän dömda för brott – nu får de döma andra.
En har dömts för att ha sålt alkohol till ungdomar. En annan för att ha bedrivit flyktingboende utan tillstånd.
Nu har de nominerats till nämndemän och kan själva komma att döma Lidingöbor och andra åtalade som står inför rätta i Stockholms tingsrätt.
ANNONS

De politiska partierna i Stockholms stads kommunfullmäktige har i dagarna föreslagit vilka folkvalda politiker de vill ha som nämndemän i Stockholms tingsrätt för åren 2020–2023.

I Stockholms tingsrätt sitter 328 nämndemän. Tillsammans med yrkesdomare ska de döma åtalade som ställs inför rätta.

Rattfylla vanligaste brottet

Mitt i har tagit del av domar över brott som de nominerade nämndemännen själva har dömts för.

I slutet av oktober hade 306 av 328 nämndemän i Stockholms tingsrätt tillsatts, 22 platser var ännu vakanta. Av de 306 nämndemännen har 14 dömts för olika brott, enligt tidningens granskning.

Vanligaste brottet är fortkörning, som sex nominerade nämndemän har dömts för.

En nominerad nämndeman, en kristdemokrat, har dömts för grovt rattfylleri. När mannen stoppades 2001 hade han 1,47 promille alkohol i blodet. Han dömdes till villkorlig dom med 50 timmars samhällstjänst.

Sålde vodka till unga

En miljöpartist, som nu nominerats som nämndeman i Stockholms tingsrätt, dömdes 2012 för grov olovlig försäljning av alkohol till ungdomar under 18 år. När polisen gjorde husrannsakan hos mannen, som vid tidpunkten var 16 år, beslagtogs flera mobiltelefoner och sim-kort. Ungdomarna som köpt vodka av 16-åringen kallade honom Langarn. 16-åringen nekade till brott men domstolen trodde mer på ungdomarna. På grund av sin ålder och att han var tidigare ostraffad slapp han fängelse och dömdes till 70 timmars ungdomstjänst.

Miljöpartiets pressekreterare i Stockholms stad, Christian Valtersson, skriver i ett mejl till Mitt i att Miljöpartiet inte har några krav på att en nominerad nämndeman ska vara ostraffad:

”Skulle en person som finns i brottsregistret kandidera till nämndeman skulle den personen bedömas utifrån den specifika situationen avseende brottsrubricering och hur länge sedan brottet begicks.”

ANNONS

Drev HVB-hem utan tillstånd

En annan nominerad nämndeman, från Vänsterpartiet, dömdes 2017 för att ha drivit ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar, utan tillstånd.

Hovrätten kom fram till att mannen drivit hemmet under en period då ”exceptionella” omständigheter rådde på grund av flyktingströmmen och att kommunerna ibland släppte på formerna för placering av ensamkommande barn och ungdomar. Hovrätten ansåg att mannen hade ”de bästa avsikter” men att det inte fritog honom från ansvar och fällde honom för brott mot socialtjänstlagen och gav honom 10 500 kronor i företagsbot.

Fakta

Nominerade nämndemän i Stockholms tingsrätt som dömts för brott

Man (V), 75 år: Dömdes 2017 till företagsbot för brott mot socialtjänstlagen. Mannen dömdes för att ha drivit ett HVB-hem utan tillstånd.

Man (MP), 71 år: Dömdes 2010 till böter för att ha kört 37 km/timmen på en 30-väg.

Kvinna (L), 60 år: Dömd för fortkörning tre gånger. 2011 dömdes hon för att ha kört 97 km/timmen på en 90-väg, 2017 för att ha kört 79 km/timmen på en 70-väg, 2018 för att ha kört 57 km/timmen på en 30-väg.

Man (L), 74 år: Blev 2012 av med körkortet under två månader efter att ha kört mot rött ljus.

Man (S), 69 år: Dömdes 2009 till 2 900 kronor i böter för att ha kört 91 km/timmen på en 70-väg. Dömdes 2010 till böter för att ha kört 82 km/timmen på en 70-väg.

Man (M), 68 år: Dömdes 2011 för att ha kört 40 km/timmen på en 30-väg.

Man (S), 65 år: Dömdes 2002 till böter för att ha kört 101 km/timmen på en 70-väg.

Man (V), 51 år: Dömdes 2009 för att ha kört 73 km/timmen på en 50-väg.

Man (S), 51 år: Dömdes för bilbältesförseelse 2003 till böter.

Man (KD), 47 år: Dömdes för grovt rattfylleri 2002 till villkorlig dom med samhällstjänst.

Man (M), 41 år: Dömdes 2015 till böter för att ha kört in i en vägkorsning utan att stanna.

Man (V), 35 år:  Dömdes 2006 till böter för snatteri. Dömdes 2009 till dagsböter för att ha maskerat sig med en baklava under en motdemonstration mannen deltog i.

Man (KD), 76 år: Dömdes 2012 till böter för rattfylleri.

Man (MP), 24 år: Dömdes 2012 till ungdomstjänst för grov olovlig försäljning av alkohol till ungdomar under 18 år vid sex tillfällen.