Min lokala hjälte

Domen: Förskolan Skogsmarken måste bort

Förskolan Skogsmarken på Stora Essingen får inte bygglov och måste flytta.

Det slog mark- och miljödomstolen fast i dag, kan Mitt i avslöja.

– Det är mycket tråkigt, säger stadsdelsnämndens ordförande Arvid Vikman (S).

I dag, måndag, kom till sist domen från mark- och miljödomstolen. Förskolan Skogsmarken på Stora Essingen får inte permanent bygglov i sina nuvarande lokaler och måste flytta ut den 1 september. Anledningen är att förskolan skulle skilja sig för mycket från detaljplanen för byggnaden enligt domstolen.

Förskolekrisen på Stora Essingen fortsätter alltså då de 84 förskoleplatserna försvinner i ett slag.

Stadsdelsnämndens ordförande Arvid Vikman (S) är besviken över beskedet.

– Det är mycket tråkigt. Barnen måste få ta plats i vår stad och förskolor måste få ta plats i stadsplaneringen. Vi delar inte uppfattningen att det skulle vara ett större avsteg från detaljplanen än vad förskolan är idag. Det är ett hårt slag mot vår verksamhet.

Enligt honom måste man nu få till en långsiktig lösning för förskolesituationen på Stora Essingen. Men en sådan är fortfarande långt borta. Inga platser på ön har ännu bedöms lämliga för byggandet av en ny förskola, trots en lång rad förslag som skickats in av föräldrar.

– Vad gäller Skogsmarken finns det en sista chans att rädda kvar verksamheten. Det är att få till stånd en detaljplaneändring. Något som vi har jobbat med under sommaren.

En detaljplaneförändring skulle förmodligen innebära en mindre förskola på bara en våning. Den skulle också ta ett antal år att genomföra. Men enligt Arvid Vikman skulle det kunna finnas möjlighet att få uppskov från flytten medan processen är i gång.

Finns det anledning till självkritik mot att man inte startat en sådan process tidigare?

– Nej det tycker jag inte. Vi har fått ett godkänt bygglov och innan det överklagades har det inte varit aktuellt. Det är en stor process och kostar mycket pengar.

Totalt 72 barn stod utan plats när det, före sommaren, stod klart att förskolan med stor sannolikhet skulle tvingas stänga. 31 av dem har fått plats på Lilla Essingen och övriga Kungsholmen. 32 har fått plats på någon av de andra förskolorna på Stora Essingen.

Samtidigt pågår en parallell process på förskolan Vängåvan, också på Stora Essingen. Där har man också behövt söka om ett tillfälligt bygglov som senare överklagats. Där har stadsdelsförvaltningen tidigare sagt att hoppet är betydligt större att få rätt i domstolen att fortsätta verksamheten. Men ännu finns inga definitiva besked.

– Jag har inte hört något nytt om Vängåvan och vi väntar fortfarande på beskedet där, säger Arvid Vikman.