Domen: Nej till bygge vid Råstasjön

Råstasjön.
Råstasjön.
Idag kom avgörandet från Mark- och miljööverdomstolen – detaljplanen upphävs.

Idag avgjordes det uppmärksammade byggärendet gällande bostäder vid Råstasjön. Solna stad aviserade för tre år sedan sina planer på att bygga först 1800, sedan 600 bostäder runt sjön.

Efter flera års kamp och överklaganden kom så idag Mark- och miljööverdomstolens beslut:

Domstolen upphäver detaljplanen.

Nätverket Rädda Råstasjön jublar över beslutet.

– Det är väldigt glädjande, för oss och för de tiotusentals som vistas vid sjön. Det här ska vi fira! säger Henrik Persson, en av initiativtagarna till nätverket.

Domstolens beslut har varit svårt att sia om.

– Mark och miljödomstolen och Länsstyrelsens beslut var så dåliga, men här har man tydligen följt lagstiftningen och gjort ett seriöst jobb, säger Henrik Persson.

Ann Bell, också från nätverket, instämmer.

– Skönt att man förstår att ett så älskat och skört naturområde inte ska bebyggas. Det är klart att det känns alldeles fantastiskt kul. Det är en belöning efter den långa kamp som så många många människor har jobbat med, säger hon.

Rädda Råstasjöns kamp slutar dock inte här.

– Nej, det finns mycket arbete kvar att göra, som att inrätta ett reservat. Och på andra sidan sjön finns också hot om att bygga, säger Henrik Persson.

I domen resoneras kring vilket värde som väger tyngst – att bygga bostäder eller att bevara strandskyddet. Domstolen anser inte att Solna stad utrett möjligheten att tillgodose bostadsbehovet utanför det skyddade området.

Bernhard Huber (MP), gruppledare i Solna, är nöjd.

– Vi är väldigt glada. Hoppas nu att Råstasjön får det skydd som naturområdet förtjänar, och att man kan gå vidare med planerna på ett naturreservat.

En sak förbryllar honom dock.

– Det var lite oväntat att domstolen öppnar möjligheten att överklaga beslutet till Högsta domstolen. Vi har ju räknat med att den här processen är över. Där får vi vänta och se, säger Bernhard Huber.

Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande, menar att beslutet gör det svårt för staden att uppfylla det bostadslöfte man gett i Stockholmsförhandlingarna för att bygga gula linjen.

– Min stora oro är hur vi ska klara av bostadsplanen för gula linjen. Det här skulle bli 600 av de nya bostäder som vi har sagt att vi ska bidra med. Vi får fundera på om vi ska överklaga, bygga utanför strandskyddat område eller hitta en annan lösning, säger han.

Det kan bli aktuellt att titta på annan mark att bygga på i Arenastaden.

– Till exempel längs med Dalvägen, men vi kommer inte upp i de volymer vi behöver. Då får vi ha drakoniskt höga hus där, säger han. Men vi kommer att hitta en bra lösning för Solna, det är jag övertygad om.

Att domstolen väljer att öppna för ett överklagande är ovanligt.

– Det betyder att de inte är 100-procentigt säkra på att de gjort rätt. Det här beslutet blir ju vägledande, ett viktigt prejudicerande mål.

Domen kan överklagas till Högsta domstolen senast den 14 mars.

Artikeln uppdateras.

Fakta

Turerna kring bygget vid Råstasjön

• December 2012 – Lokaltidningen Mitt i är först med att avslöja byggplanerna kring sjön.

• Januari 2013 går bygget runt Råstasjön ut på samråd. Solna stads plan är 1800 bostäder.

• Protesterna är massiva. Nätverket Rädda Råstasjön samlar ihop tiotusentals namnunderskrifter mot bygget.

• I februari 2014 har Solna omarbetat planen och bantat ned bygget till 600 bostäder.

• I mars 2015 godkänner länsstyrelsen Solna stads plan och avslår överklagandena. Domen överklagas.

• I juli 2015 beslutar mark- och miljödomstolen att avslå alla överklaganden. Domen överklagas.

• 21 september 2015 beslutar Mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd. Domen kan inte överklagas.

• Den 17 november genomförde ledamöterna vid Mark- och miljööverdomstolen en så kallad ”syn” kring sjön, där de på plats bildar sig en egen uppfattning innan de fattar det slutgiltigt avgörande beslutet bostäder kan byggas vid sjön eller inte.