Min lokala hjälte

Domkapitlet klar med granskning

DANDERYD Lokaltidningen skrev tidigare om domkapitlets beslut att inleda ett tillsynsärende gällande kyrkoherden som genomfört en beställning av MåBra aktiviteter för personalen för 100 000 kronor utan att upprätta förfrågningsunderlag eller ta in anbud. Kursen skulle också ledas av kyrkoherdens före detta hustru.

Enligt domkapitlets senaste sammanträdesprotokoll borde kyrkoherden inte ha befattat sig med ärendet på grund av jävsproblematiken.

”Vad som i övrigt upplysts i ärendet finner domkapitlet dock ingen anledning att nu vidtaga annan åtgärd än att avskriva detta ärende för vidare hantering”, avslutar domkapitlet.