Fler är missnöjda med biblioteken

UPPLANDS VÄSBY Upplands Väsbys bibliotek ska under det kommande året förbättras eftersom många fler Väsbybor är missnöjda jämfört med förra året.

På ett år har kundnöjdheten minskat med åtta procent. Nu är den nere på 77 procent, enligt kommunens nya enkät.

Detta eftersom bibliotekets nya lokaler i Messingen inte var färdigställda vid inflyttningen, enligt enkäten. Det fanns exempelvis ont om böcker och flera datorer gick inte att använda då strömmen inte var inkopplad.