Domstol avslår Rias begäran

JAKOBSBERG Förvaltningsrätten avslår den ideella organisationen Rias överklagan av driftupphandlingen av härbärget Kvarntorp.

Ria hade tidigare hand om driften. Politikerna bestämde i januari att låta Stockholms stadsmission ta över. Ria överklagade och ville komplettera sitt anbud. De ville även att upphandlingen gjordes om eftersom stadsmissionen och Ria var enda anbudsgivarna.

Förvaltningsrätten skriver att kommunen inte är skyldig att låta en leverantör komplettera sitt anbud. Inte heller kräver lagen om offentlig upphandling att upphandling ska ske i konkurrens.

Socialnämnden beslutade på ett extrainsatt sammanträde förra veckan att avbryta upphandlingen av härbärget med anledning av att endast ett anbud kvalificerat sig till slutlig bedömning.