Domstol gav 94-årig Älvsjökvinna rätt till äldreboende

Trots att hon lider av yrsel och hade ramlat flera gånger nekades den 94-åriga Älvsjökvinnan plats på äldreboende i norrort.

Men nu får hon rätt av förvaltningsrätten.

Den 94-åriga kvinnan ansökte i somras om plats på ett äldreboende i en kommun norr om Stockholm, där hennes enda anhöriga bor. Kvinnan hänvisade till att hennes hälsa försämrats kraftigt på senare tid. Hon vittnade om hur hon flera gånger tappat balansen och ramlat på toaletten på grund av yrsel, svaghet och dålig balans. Oron tärde så mycket att hon hade svårt att sova.

Men kommunen som hon sökte sig till avslog hennes ansökan och hävdade att hjälpen kunde tillgodoses genom hemtjänst.

94-åringen överklagade till förvaltningsrätten och fick rätt. Förvaltningsrätten anser att hon är berättigad en plats på äldreboende, dels med tanke på hennes sviktande hälsa, dels med tanke på den oro och otrygghet hon känner inför att bo ensam i den egna bostaden.

Fakta