Domstol gav Salem bakläxa

SALEM En 46-årig kvinna i Salems kommun har fått rätt till tio timmars ledsagning i månaden av förvaltningsrätten. Rätten går därmed emot kommunen som sagt nej till kvinnans ansökan.

Kvinnan lider sedan barn­domen av en kronisk sjukdom som innebär att hon behöver gå på regelbundna läkarbesök och har därför ansökt om att få ha sin mamma som ledsagare.

Förvaltningsrätten konstaterade att hennes behov inte kan tillgodoses på annat sätt än av en ledsagare.